Sponsorizarea se poate efectua in baza Legii Sponsorizarii nr 32 din1994, modificata si completata ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 36/1998, Legea nr. 204/2001 si Legea nr. 394/2006, care spune ca un procent din impozitul pe profit al unei firme poate fi redirectionat sub forma unei sponsorizari in anumite domenii :

5% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal) daca se intrunesc 2 conditii:

  • sponsorizarea sa nu fie mai mare de 3 la mie din cifra de afaceri a companiei(firmei)
  • sponsorizarea sa nu fie mai mare de 20% din profitul impozabil

Un model de contract de sponsorizare regasiti in link-ul urmator Contract de sponsorizare

adult-1260380

Începând cu anul 2005, puteţi redirectiona o parte din impozitul dumneavoastră către comunitate!         

După ani buni de insistenţe şi eforturi susţinute ale sectorului neguvernamental, în anul 2004 noul Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003, art. 90) precizează: plătitorii de impozit pot decide să reorienteze 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o organizaţie neguvernamentală, aşa cum este şi Asociatia Club Sportiv Arsenal Sport.

Astfel, statul român a recunoscut atât importanţa ONG-urilor, cât şi importanţa implicării directe a cetăţenilor în comunitate. Fiecare contribuabil devine stăpân pe 2% din banii publici pe care el i-a dat statului si poate sa spună ce să se întâmple cu ei.

  • Cum puteţi folosi si aplica 2%?  

Prevederea 2% se aplică o dată pe an, la încheierea declaraţiilor de venit global. Dacă în anul 2014 nu aţi folosit ocazia până la termenul de 15 mai, rămâne să o folosiţi acum !

Paşii pe care trebuie sa îi urmaţi sunt:

· Dumneavoastră, ca persoană fizică, va trebui sa intraţi în posesia unui FORMULAR 230 Click pe link-ul de mai sus pentru a copia formularul deja completat cu datele Clubului Sportiv ARSENAL SPORT. Tot ce mai rămâne de făcut este să-l printaţi şi să-l completaţi conform paşilor descrişi în coloana următoare.

adult-1260380
  •  De retinut

Dacă nu doriţi să vă implicaţi, procentul nu va rămâne dumneavoastră. Statul primeste oricum aceşti bani. Depinde numai de dvs. ca ei sa fie cheltuiţi cu folos. Din păcate 90% din salariaţii acestei ţari nu ştiu şi nu folosesc acest prilej!          

Folositi Declaratia 230 daca aveti numai venituri din salarii sau Declaratia 200 daca aveti si venituri din alte surse sau numai venituri din alte surse (activitati independente, cedarea folosintei bunurilor etc).

 Aceşti bani:

            – Provin din impozitul pe venit anual datorat – ei fac parte din bugetul de stat. Procentul care ajunge la ONG-uri, aşa cum este şi Clubului Sportiv ARSENAL SPORT,  nu reprezintă o donaţie privată !

            – Vor fi viraţi în contul ONG-ului ales de dumneavoastră.

            – Nu pot fi cheltuiţi în scop personal de către membrii acelei asociaţii, organizaţii, fundaţii etc. ci numai pentru realizarea scopului acelui ONG.Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati www.DOILASUTA.RO

money-idea-business-man-bulb-capital-1586313-pxhere.com

· Completarea propriu-zisă a formularului

        – La I (date de identificare a contribuabilului) treceţi în fiecare căsuţă datele dumneavoastră.

        – La II (destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit Art. 57 Alin (4) din Legea nr. 571/ 2003) este bifata deja cifra 2

        – (Susţinerea unei entităţi nonprofit / unităţi de cult). Datele din aceasta sectiune sunt deja completate sau se completeaza doar de cei de la Administraţia Finanţelor Publice.

        – Semnaţi şi treceţi data în căsuţele destinate dumneavoastra, nu organului fiscal!

        – Formularul completat, conform pasilor descrisi mai sus, se pune într-un plic şi se expediază pe adresa Administraţiei Financiare de care aparţineţi.

  • Date pentru completarea formularului 2% pentru Clubul ARSENAL SPORT

· Denumire entitate non-profit/ unitate de cult: ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ARSENAL SPORT

· Codul de identificare fiscala a entitatii non-profit/ unitatii de cult: 29601360

· Cont bancar (IBAN) al entitatii non-profit/ unitatii de cult: RO27CECEB31730RON3150639

adult-1374105
error: Content is protected !!